Shqip English

Fushat e praktikës

Zyra jonë i bën klientët të ndihen të sigurt se aktiviteti i tyre i biznesit po zhvillohet në përputhje me ligjin vendas.

Shërbimet ligjore më specifike që ofrojmë janë në fushat e mëposhtme të së drejtës:

 • E drejta civile
  • Pronësia
  • Kontratat
  • Detyrimet dhe ekzekutimi i tyre
  • Trashëgimia
 • E drejta e shoqërive tregtare
  • Themelimi dhe regjistrimi
  • Organizimi dhe administrimi
  • Riorganizimi, prishja dhe likuidimi
 • E drejta e punës
 • E drejta bankare dhe financiare
 • E drejta financiare
 • E drejta e komunikimeve elektronike
 • E drejta e konkurrencës
 • E drejta e mjedisit
 • E drejta familjare (përfshirë administrimin e pasurisë)
 • E drejta për hyrjen dhe qëndrimin e të huajve në territorin shqiptar
 • E drejta e zbatueshme në sektorin e ndërtimit
 • E drejta në sektorin e shëndetit
 • E drejta e sigurimeve dhe ri-sigurimeve
 • Pronësia intelektuale dhe industriale
 • E drejta e organizatave jofitimprurëse
 • E drejta në fushën e sportit dhe lojërave të fatit
 • Çështjet gjyqësore